Skip to main content

Eko farma STEHLÍK

Zdravé potraviny jako základ jídelníčku

Naše rodinná farma hospodaří na cca 190 ha zemědělské půdy na pomezí Jizerských hor a Krkonoš. Chováme červenostrakatý skot pro produkci mléka a masa a ovečky plemene Původní valaška s masným užitkovým křížením.

Hlavním předmětem naší činnosti je výroba a zpracování mléka, masa a údržba krajiny. Mléko a maso vyrábíme v BIO kvalitě. Veškeré vyprodukované mléko si sami zpracováváme v naší minimlékárně.

Finální výrobky je možné si zakoupit přímo v naší firemní prodejně nebo ve farmářské prodejně Zdravínko v Liberci.

Proč BIO?

Víte, co to vlastně je označení potravin BIO? Proč je BIO dražší a proč něco není BIO, když je to přece přírodní?

Někdy je toto označení skoro až „démonizováno“ v záležitosti na tom, jak se to komu hodí a co o tom kdo ví… Bohužel se s tím setkáváme i v naší prodejně při jednání se zákazníky, tak jsem se rozhodli vám to trochu vysvětlit.

Biopotravina je potravina vyrobená z produktů ekologického zemědělství za podmínek určených zákonem, která splňuje specifické požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost (např. bez použití umělých hnojiv, škodlivých chemických postřiků či geneticky modifikovaných organismů (GMO) a výrobků na jejich bázi.) – tolik Wikipedia.

Laicky řečeno, je biopotravina výrobek, který pochází z procesu, kde se nepoužily žádné chemické prostředky ani postupy, které nebyly schválené kontrolní organizací daného výrobního podniku.

Proto aby mohla být potravina BIO, musí její výrobce (v našem případě zemědělec) vést „několik drobných“ evidencí. Při práci na zemědělské půdě je to např. evidence sečení, hrabání, hnojení, vápnění, výroby krmení, pastvy, výkalů, léčení… atd. Při samotné výrobě mléka a dalších výrobků z něj je to evidence, spotřeby krmení, vyrobeného mléka, spotřebovaných přidaných surovin, výroby a prodeje… Je toho tolik, že jsem jistě na něco určitě zapomněl. Toto vše kontroluje státem schválená kontrolní organizace, které zemědělec za takové kontroly musí zaplatit. Tím jsme se dostaly k tomu, proč jsou BIO potraviny dražší. Je to nejen tím, že zemědělec nemůže použít postřiky na hubení plevelů, plísní atd. a tím má nižší výnos a tím i menší zisk, ale v ceně výrobku musí být zahrnuta i odměna kontrolní organizaci za to, že překontroluje neskutečné zemědělcovo administrativní úsilí čítající mnoho a mnoho hodin u počítače.

Abyste si nemysleli, že je tedy biopotravina pouze „nafouknutá bublina“, kde platíte jen za označení, podělím se s vámi o to, jak se vyučují studenti agronomie na Zemědělské střední škole v Hořicích (klidně to zde mohu uvést, byl jsem toho svědkem) a co je běžná zemědělská praxe…

Například postup při pěstování pšenice ozimé.

Před setím pro redukci plevelů aplikujeme (stříkáme) plošně herbicidy. Na jaře, když roztaje sníh, při výskytu plísně sněžné aplikujeme (stříkáme) plošně fungicidy. Když začne růst plevel, aplikujeme (stříkáme) plošně a opakovaně opět herbicidy. Když se nám do toho pustí škůdci, aplikujeme (stříkáme) plošně insekticidy a na závěr, aby nám zrno pěkně stejnoměrně dozrálo, bylo řádně suché a tím jsme si nesnižovali výkupní cenu aplikujeme (stříkáme) plošně desikant (Roundup)!

Ještě máte chuť na rohlík za korunu? Nečekejte, že ho někdo udělal z BIO obilí!